PRIVATLIVSPOLITIK

Hos VEB.DK er det vigtigt, at vores webshop er et trygt sted at handle. Derfor har vi herunder beskrevet, hvordan vi behandler de oplysninger, du videregiver til os.

 

1. GENERELT

1.1 Vores politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Hensigten er at informere dig om, hvordan vi passer bedst muligt på de data, som du har lånt os – uanset hvorfra de indsamles, videregives eller behandles.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser eller registrerer dig som bruger, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Den dataansvarlige hos veb.dk er Brian Pedersen tlf 40501333

1.2 Persondatapolitikken gælder for alle de personoplysninger, som du afgiver direkte til os, eller som vi indsamler via vebs.dk hjemmeside på veb.dk

1.3 veb.dk / Vejen Erhvervsbeklædning ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Hvis du vil henvende dig til os vedrørende dine data, kan du gøre dette via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af VEB.DK, fx om hvilken browser du bruger, hvad du søger efter på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din PC.

2.1.1 Formålet er at vi kan optimere din brugeroplevelse på siden og sitets funktion samt at vi kan foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Facebook og Google MV. Dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores egne interesser i at forbedre sitet og samtidig kunne sende dig mails med information om vores nye produkter, gode tilbud og inspiration.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt på vores side eller kommunikerer med os på sitet, indsamler vi de oplysninger, som du selv giver os, fx dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, hvordan du betaler, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, reklamationer på varer, leveringsønsker, hvem du har sendt en gave til samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du har sendt os din ordre.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, som du har bestilt og i øvrigt opfylde vores juridisk bindende aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og evt. foretage reklamationsbehandling, hvis noget er galt med et produkt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev (ved købets afslutning eller uafhængigt heraf), indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve med relevant indhold til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

3. HVEM ER MODTAGERNE AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1 Oplysninger om dit (eller gavemodtagers) navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer videregives til Shipmondo, som sørger for levering med GLS af de købte varer til dig.

3.2 Dine oplysninger videregiver vi også til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet udvikling, teknisk support og forbedringer af vores site, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting. Desuden til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter.,.

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

4.1 For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig tydeligt om dine rettigheder. Hvis du er det mindste i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

4.2 Din ret til indsigt.

4.2.1 Du har til enhver tid ret til at henvende dig til os og anmode om at få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Altså om de er indhentet på vores site, om du har lånt os dine data ved ordreafgivelse etc.

4.2.2 Det er din klare ret at få udleveret en kopi fra os med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker at få information om dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Brian@vejeneb.dk. Så vil vi hurtigst muligt kontakte dig, og du kan få at vide, hvilke oplysninger du har givet til os, du vil naturligvis skulle dokumentere hvem du er for at kunne få disse data udleveret

4.3 Din ret til berigtigelse

4.3.1 Du har også ret til at få forkerte personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Dvs. hvis du fx bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret, så kontakt os meget gerne. Vi vil så sørge for, at oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Din ret til sletning.

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har nogen grund (retsgrundlag) til at fortsætte behandlingen. Dog er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger, hvis de stadig er nødvendige for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser over for dig. Eksempelvis for at vi kan fremsende en ordre til dig, foretage returhåndtering/tilbagebetaling eller reklamationsbehandling. Vi gemmer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt.

4.5 Din ret til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Din ret til dataportabilitet (udlevering og overførsel af data).

4.6.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Din ret til at gøre indsigelse.

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder både vores direkte markedsføring til dig samt herunder en evt. profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Din ret til at tilbagekalde samtykke.

4.8.1 Du kan til hver en tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, beder vi dig om at kontakte os via e-mail på brian@vejeneb.dk. Så vil du herefter modtage en bekræftelse på, at dit samtykke er blevet tilbagekaldt.

4.9 Din ret til at klage

4.9.1 Hvis du finder grund til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til dette.
Denne kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, mail: dt@datatilsynet.dk eller pr. telefon +45 33 19 32 00.

 

5. HVORNÅR SLETTER VI DINE PERSONDATA?

5.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

5.2 Dine oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har accepteret tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

5.3 Ovenstående data og oplysninger om, hvilke varer du har købt, bliver jf. bogføringslovens § 10, gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.

 

6. SIKKERHEDEN FOR DIG

6.1 Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6.2 Det er kun vores medarbejdere, der har et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til dem. Alle medarbejdere er desuden underlagt tavshedspligt.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

veb.dk

Vejen Erhvervsbeklædning ApS

Nørregade 21

6600 Vejen

Tlf 70666606

Mail:  Mail@vejeneb.dk

 

 

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Hvis vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette næste gang du besøger vores site.